Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor huisvestings-organisaties  > Sociale-verhuurkantoren  > Subsidie renovatieploegen

Subsidies aan sociale-verhuurkantoren voor renovatie

Wat

Subsidie voor ingehuurde of in erfpacht genomen woningen te renoveren, te verbeteren, aan te passen en te onderhouden conform de Vlaamse Wooncode.

Bij een renovatieploeg dient de subsidie
  • ter omkadering voor begeleiding van renovatieploegen met minimaal 3 doelgroepmedewerkers
  • om de structurele werkingskosten te vereffenen met een maximum van 25 % van het toegekende bedrag.

Bij een aangestelde sociale inschakelingonderneming moet de subsidie worden aangewend voor de vergoeding van de gepresteerde werkuren.

Wie

Voor door het Vlaamse Gewest, volgens het besluit van 6 februari 2004 betreffende de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale-verhuurkantoren, erkende sociale-verhuurkantoren.

Procedure

Het aanvraagformulier volledig invullen en indienen vóór 30 juni van elk kalenderjaar via mail naar subsidieslokaalwonen@vlaamsbrabant.be .

Naar boven