Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor huisvestings-organisaties  > Sociale-verhuurkantoren  > Leningen aan sociale-verhuurkantoren

Renteloze renovatieleningen sociale-verhuurkantoren

Wat

Een renteloze lening voor het uitvoeren van renovatiewerken aan svk-woningen.

  • Maximaal 25.000 euro per woningeenheid.
  • Nooit hoger dan 100% van de totale kostprijs van de uit voeren werken (btw inbegrepen).
  • Het leningsbedrag wordt geraamd aan de hand van het ingediende bestek en/of offertes.

Wie

Door het Vlaamse Gewest erkende sociale-verhuurkantoren, gelegen in de provincie Vlaams-Brabant.

Procedure

De aanvraag samen met het volledige dossier bij het provinciebestuur indienen vóór de aanvang van de werken waarvoor de lening wordt aangevraagd en uiterlijk op 31 oktober van elk kalenderjaar.

De aanvraag kan enkel ONLINE gebeuren.
Let op!
Gebruik het aanvraagformulier passend bij de gevraagde subsidie.Naar boven