Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor huisvestings-organisaties  > Sociale-verhuurkantoren

Sociale-verhuurkantoren

Renteloze leningen aan sociale-verhuurkantoren

Renteloze leningen aan sociale-verhuurkantoren voor renovatiewerken en het bewoonbaar maken van woongelegenheden.

Subsidie renovatieploegen

Subsidie voor de renovatie, aanpassing of het onderhoud van gehuurde woningen d.m.v. de oprichting van renovatieploeg of de inschakeling van een sociaal economiebedrijf.

Naar boven