Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor huisvestings-organisaties  > Ondersteunen lokaal woonbeleid  > Projectsubsidie ondersteuning woonbeleid

Subsidie projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

Wat

Provinciale ondersteuning van projecten met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten die worden goedgekeurd door de minister in het kader van het BVR lokaal woonbeleid, voor zover het werkingsgebied uitsluitend uit gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant bestaat.

Wie

Lokale besturen in Vlaams-Brabant.

Procedure

Je vraagt de aanvullende provinciale subsidie aan binnen een maand na het ingaan van de subsidiëringperiode onder het BVR lokaal woonbeleid voor het betrokken project. 

Het volledig ingevuld aanvraagformulier dien je in via e-mail, subsidieslokaalwonen@vlaamsbrabant.be.

Naar boven