Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor huisvestings-organisaties

Voor huisvestingsorganisaties

Huisvestingsinitiatieven door sociale huisvestingsmaatschappijen

Toekennen van tegemoetkomingen en renteloze renovatieleningen voor de realisatie en/of renovatie van huurwoningen.

Kalender

11 maart 2019

Infosessie lokaal woonbeleid

Wat zijn de uitdagingen in het lokaal woonbeleid en hoe ondersteunt de provincie de lokale besturen? Kom het te weten op de infosessie lokaal woonbeleid.

Alle activiteiten

Naar boven