Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor huisvestings-organisaties

Voor huisvestingsorganisaties

Huisvestingsinitiatieven door sociale huisvestingsmaatschappijen

Toekennen van tegemoetkomingen en renteloze renovatieleningen voor de realisatie en/of renovatie van huurwoningen.

Naar boven