Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor huisvestings-organisaties  > Huisvestingsinitiatieven door sociale huisvestingsmaatschappijen

Tegemoetkomingen en renteloze leningen huisvestingsinitiatieven door sociale huisvestingsmaatschappijen

Wat

De provincie kan huisvestingsinitiatieven stimuleren

  • door een tegemoetkoming toe te kennen voor een voortraject, kleine projecten of specifieke types van woningen
  • of door renteloze renovatieleningen of leningen voor energiebesparende maatregelen toe te staan
  • of door renteloze leningen voor grondverwerving toe te staan.

Wie

De provincie kan de huisvestingsprojecten in Vlaams-Brabant van de hieronder vermelde initiatiefnemers stimuleren:

  • erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's)
  • een samenwerkingsverband tussen een SHM en Vlabinvest APB

Procedure

De aanvraag samen met het volledige dossier bij het provinciebestuur indienen uiterlijk op 31 januari voor de eerste selectieronde of op 30 juni voor de tweede selectieronde van elk kalenderjaar.

Online aanvragen:

Bij een aanvraag online volstaat aanvraagformulier met alle nodige bijlagen.

Let op! Gebruik het aanvraagformulier passend bij de gevraagde subsidie.

Naar boven