Home > Nieuws > Wonen en milieu

Studiebureau onderzoekt vier locaties voor ziekenhuis van Tienen (21 april 2017)

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen naar nieuwe locatie

Studiebureau BUUR bvba werd aangesteld om vier mogelijke locaties te onderzoeken op geschiktheid als nieuwe locatie voor het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen.

  • Momenteel kampt men met plaatsgebrek.
  • Campus Sint Jan en campus Mariëndal worden ondergebracht in één gebouwencomplex.
  • Ruimtelijke afweging van vier mogelijke locaties: groenvoorziening, onthaal, verkeer, ....
  • Vlaams-Brabant en stad Tienen verdelen de kosten voor de studie van 50.000 euro.

Extra informatie

Contact

Karen Dirickx, Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 38, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Studiebureau BUUR bvba

Naar boven