Home > Publicaties > Wonen en milieu

Ruimtelijke planning in actie - editie 2017

Slim omgaan met de indeling en het gebruik van onze ruimte

Ruimtelijke planning in actie

De druk op de ruimte in Vlaams-Brabant is groot. Daarom moeten we slim omgaan met de indeling en het gebruik van onze ruimte. De provincie regisseert, betrekt, stuwt en duwt tussen lokale en hogere overheden, vervoersmaatschappijen, lokale vereniging, omwonenden en anderen.

Deze brochure geeft weer welke projecten we de afgelopen jaren hebben ingezet:

  • Visienota ruimte
  • Ruimte & Mobiliteit
  • Ruimte & Economie
  • Ruimte & Klimaat
  • Gebiedsgerichte projectwerking
  • Kleinstedelijke gebieden

Ruimtelijke planning in actie - editie 2017 [PDF, 28 blz, 2,77 MB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Naar boven