Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen  > Ruimtelijke uitvoeringsplannen  > Kleinstedelijke gebieden

Overzicht RUP's kleinstedelijke gebieden

Halle - MB 28 september 2016

Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - Goedkeuring MER-rapport (april 2015) [PDF, 4 blz, 38,97 KB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - MER-rapport (maart 2015) (samenvatting) [PDF, 286 blz, 4,87 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - MER-rapport (maart 2015) (kaartenbundel) [PDF, 46 blz, 10,28 MB] Richtlijnen dienst MER voor afbakeningsproces Halle [PDF, 12 blz, 832,22 KB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - Ruimtelijk veiligheidsrapport (september 2013) [PDF, 164 blz, 13,71 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - Ruimtelijk veiligheidsrapport (goedkeuringsverslag) [PDF, 10 blz, 148,72 KB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - MER-rapport (maart 2015) [PDF, 820 blz, 7,52 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - Goedkeuringsbesluit minister (oktober 2016) [PDF, 8 blz, 1,81 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - PRUP cluster N6-N7 (toelichtingsnota) [PDF, 159 blz, 6,39 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - PRUP cluster N6-N7 (verordenend) [PDF, 72 blz, 8,37 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - PRUP cluster binnenstad (toelichtingsnota) [PDF, 143 blz, 6,31 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - PRUP cluster binnenstad (verordenend) [PDF, 53 blz, 5,94 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - PRUP cluster A8 (toelichtingsnota) [PDF, 203 blz, 7,36 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - PRUP cluster A8 (verordenend) [PDF, 150 blz, 13,02 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - PRUP cluster afbakeningslijn (toelichtingsnota) [PDF, 117 blz, 5,83 MB] Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle - PRUP cluster afbakeningslijn (verordenend) [PDF, 30 blz, 9,80 MB]

Diest - MB 18 januari 2016 (Afbakeningslijn, Webbekom-West en Webbekom-Noord, Kloosterberg)

Bij ministerieel besluit van 18 januari 2016 werden de deelplannen (Afbakeningslijn, Webbekom-West en Webbekom-Noord, Kloosterberg) van het PRUP "Afbakening kleinstedelijk gebied Diest" op grond van de rechtsherstelprocedure, opnieuw goedgekeurd.

De Raad van State heeft op 8 januari 2014 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gedeeltelijk vernietigd, meer bepaald het deelplan "Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-noord" en "Regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg-zuid". Voor deze deelplannen werd op 11 oktober 2016 een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld. Op 8 oktober 2019 werd ook dit ruimtelijk uitvoeringsplan ("Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest") door de Raad van State vernietigd.

Toelichtingsnota KSG Diest (MB 26/1/2012) [PDF, 144 blz, 14,80 MB] Stedenbouwkundige voorschriften KSG Diest [PDF, 75 blz, 844,43 KB] PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Diest [PDF, 3 blz, 1,12 MB] Kaartenbundel KSG Diest [PDF, 32 blz, 13,55 MB] Afbakeningslijn KSG Diest [PDF, 1 blz, 1,09 MB]

Extra informatie

Contact

Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Kleinstedelijke gebieden

Naar boven