Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen  > Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP vertrekt vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, en:

  • voert herbestemmingen door
  • is juridisch kader voor stedenbouwkundige vergunningen
  • is nodig om visie mogelijk te maken en ruimtelijke knelpunten op te lossen

Uitvoeringsplannen in openbaar onderzoek (ontwerp-plannen)

Tijdens de periode van lopende openbare onderzoeken, kan je de ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen gaan inkijken op het gemeentehuis van de betrokken gemeenten en op het Provinciehuis, Provincieplein 1 te Leuven en eventueel een bezwaar of opmerking(en) indienen.

Hoe een bezwaar of opmerking indienen?

  • Afgeven aan balie: op gemeentehuis van betrokken gemeente of op het provinciehuis, Provincieplein 1 te Leuven.
  • Per mail: naar procoro@vlaamsbrabant.be
  • Per brief:¬†per post te versturen aan de provinciale commissie ruimtelijke ordening (PROCORO), Provincieplein 1 te Leuven.

 Momenteel loopt er geen openbaar onderzoek.


Uitvoeringsplannen in procedure

Vanaf de opmaak van een nieuw provinciaal uitvoeringsplan, wordt er een procesnota opgemaakt. De procesnota geeft de stappen in het planningsproces weer. In de startfase van de procedure zal dit nog beperkt zijn. De nota wordt in de loop van het proces aangevuld.

Volgende plannen zijn in procedure:

  • Lembeek-Noord

Procesnota PRUP Lembeek Noord [PDF, 27 blz, 623,19 KB] Scopingsnota PRUP Lembeek Noord (versie 2) [PDF, 95 blz, 7,48 MB]

Extra informatie

Contact

Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Naar boven