Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen  > Ruimtelijke uitvoeringsplannen  > Economie en bedrijvigheid

Overzicht RUP's economie en bedrijvigheid

Ternat en Tielt-Winge - concentraties grootschalige kleinhandel in het buitengebied, fase 1 - MB 1 februari 2013 (deelplan Tielt-Winge werd vernietigd door RvS op 6 oktober 2015)

Concentraties grootschalige kleinhandel in het buitengebied, fase 1 te Ternat en Tielt-Winge [PDF, 88 blz, 4,02 MB]

Ternat - Specifiek economisch knooppunt Ternat - MB 15 januari 2013 en 26 september 2016

Op grond van de rechtsherstelprocedure, werd een tweede ministerieel besluit genomen op 26 september 2016, ter goedkeuring van het plan te Ternat.

Specifiek economisch knooppunt Ternat [PDF, 104 blz, 5,63 MB] Plan-MER 3 scenario's voor uitbreiding economisch knooppunt definitief [PDF, 352 blz, 11,77 MB]

Uitvoeringsplannen ten gevolge van planologische attesten - MB 1 april 2014

PRUP Stelplaats de Lijn te Tielt-Winge [PDF, 62 blz, 19,66 MB]

Uitvoeringsplannen ten gevolge van planologische attesten - MB 21 januari 2013

 

PRUP Hobby Garden te Herne (MB 21/01/2013) [PDF, 52 blz, 4,51 MB]

Uitvoeringsplannen ten gevolge van planologische attesten - MB 20 juli 2010

Gooik - Hof Ter Molleken [PDF, 63 blz, 3,21 MB] Gooik - Tuincentrum De Wolf [PDF, 56 blz, 3,13 MB]

Extra informatie

Contact

Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Economie en bedrijvigheid

Naar boven