Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen

Structuurplan & uitvoeringsplannen

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De provinciale RUP's gelden voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie en geven een gedetailleerde en praktijkgerichte invulling van dat wat theoretisch verwoord wordt in het RSP Vlaams-Brabant.

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Kernnota van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant: een Strategisch document dat een duidelijke richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant.

Naar boven