Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen

Structuurplan & uitvoeringsplannen

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De provinciale RUP's gelden voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie en geven een gedetailleerde en praktijkgerichte invulling van dat wat theoretisch verwoord wordt in het RSP Vlaams-Brabant.

Visienota ruimtelijke ordening

Hoe gaan we om met onze in Vlaams-Brabant ruimte op lange termijn? Welke strategie volgen we? Denk mee over de visie die de leidraad wordt om de toekomstige uitdagingen op te vangen.

Naar boven