Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen  > Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak


Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven.

Benieuwd naar deze visie? Kijk de conceptnota in:

 • op deze webpagina
 • in het provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven van 1 december 2019 t.e.m. 14 februari 2020.
 • in een gemeentehuis in Vlaams-Brabant van 1 december 2019 t.e.m. 14 februari 2020.

Conceptnota Beleidsplan Ruimte [PDF, 106 blz, 25,85 MB]

Milieueffecten

De provincie Vlaams-Brabant maakt ook een milieueffectenrapport op naar aanleiding van het 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant':

 • Geef je mening en laat ons weten welke milieueffecten we volgens jou nog bijkomend moeten onderzoeken.
 • Geef hierbij aan op welke manier we dit onderzoek best doen.
 • Stel eventuele alternatieve locatie- of inrichtingsalternatieven voor.
Wil je weten hoe deskundigen de milieueffecten onderzoeken?
 • Kijk dan de volledig verklaarde kennisgevingsnota in op deze website.
 • Of raadpleeg de volledig verklaarde kennisgevingsnota via de MER databank van de Vlaamse Overheid (dossiernummer PL0260).

Kennisgevingsnota milieueffectenbeoordeling - pdf [PDF, 76 blz, 4,01 MB]

Geef jouw mening als burger


Waarover kan ik mijn mening geven?
 • de conceptnota 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant'
 • de kennisgevingsnota met betrekking tot de te onderzoeken milieueffecten
Wanneer kan ik mijn mening geven?
 • Van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020 over de conceptnota
 • Binnen de 60 dagen vanaf 1 december 2019 over de kennisgevingsnota
Hoe kan ik mijn mening geven?
 • Schriftelijk en gericht aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant:
  • Vermeld duidelijk over welk document je feedback geeft.
  • Per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be.
  • Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens het startmoment op 4 december 2019 in het Provinciehuis, tussen 14 en 21 uur (je komt langs wanneer het jou past).
 • Schriftelijk en gericht aan het Team MER van de Vlaamse Overheid:
  • Enkel opmerkingen over de kennisgevingsnota milieueffectenbeoordeling via
   • mer@vlaanderen.be
   • Departement Omgeving - Team Mer (Plan-MER PL0260), Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel

Geef jouw mening als (lokaal) bestuur


De provincie vraagt actief het advies van:
 • elk gemeentebestuur in Vlaams-Brabant
 • de Vlaamse overheid
 • de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
Als lokaal bestuur mag je van ons een e-mail/brief verwachten.
Naar boven