Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Weekendverblijven, campings en residentiele woonwagenterreinen

Permanent bewoonde weekendverblijven en campings krijgen nieuwe toekomst

Langdurige oplossing voor wonen in weekendverblijven

De provincie Vlaams-Brabant heeft in de periode 2008-2015 gewerkt aan het planningsproces rond permanente bewoning op recreatieve terreinen. Alle zones werden gedetailleerd bestudeerd en voor ieder terrein is een toekomstvisie uitgewerkt. Vanuit deze visie werden verschillende deelplannen opgemaakt om deze visie ook juridisch afdwingbaar te maken. Hierin werden randvoorwaarden vastgelegd.

Onderaan de pagina vindt u de link naar de goedgekeurde plannen.

Heb je vragen over het statuut van jouw woning?

In de afwegingstabel kan je aan de hand van de ligging en vergunningstoestand van jouw weekendverblijf nagaan wat je toekomstmogelijkheden zijn.

Afwegingstabel [PDF, 5 blz, 400,29 KB]

Wat is recht van voorkoop?

In het plan rust op bepaalde gebieden een recht van voorkoop. Het recht van voorkoop is een recht die de overheid in staat stelt om gronden en gebouwen die worden verkocht, aan te kopen bij voorkeur boven ieder ander persoon.

Dit om de doelstellingen te realiseren op het terrein.

brochure - recht van voorkoop [PDF, 10 blz, 182,96 KB]

Uitwerking beleid weekendverblijven

De provincie maakte samen met de betrokken gemeenten een draaiboek op waarin al de nodige acties met aanduiding van de betrokken actoren opgenomen werden.

Er zal gewerkt worden op volgende 6 sporen:

  1. Realiseren van een bijkomend aanbod van kleine, betaalbare (sociale) woongelegenheden van voldoende kwaliteit en woonzekerheid, met aandacht voor de eigenheid van het kleinschalig wonen
  2. Begeleiding en ondersteuning van de permanente bewoners naar een betaalbaar en kwaliteitsvol woonalternatief met woonzekerheid
  3. Uitvoering geven aan de kwalitatieve inrichting en beheer van de terreinen 
  4. Ondersteuning van de toeristische infrastructuur
  5. Het herstellen en ontwikkelen van natuur
  6. Handhaving
Naar boven