Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Stationsomgevingen  > Stationspark Tienen

Stationspark Tienen

Masterplan voor de Tiense stationsomgeving

Schets overzicht stationsomgeving Tienen

Het masterplan tekent de hoofdlijnen uit waarbinnen de stationsomgeving de komende jaren zal uitgroeien tot een kwaliteitsvolle omgeving voor alle gebruikers van het station en de bewoners.

De provincie engageert zich om een coördinerende rol te blijven opnemen om samen met de betrokken partners deze plannen in de praktijk om te zetten.

De grote lijnen van het plan in het kort

Structuurschets stationsomgeving Tienen
 • Alle parkeerplaatsen voor pendelaars worden gebundeld in een parkeergebouw aan de huidige achterkant van het station.
 • De ruimte tussen het parkeergebouw en de sporen wordt ingericht als een park dat de Getevallei verbindt met de randstedelijke open ruimte rond het Aardgat.
 • Aan de zijde van de binnenstad worden de bestaande gebouwen, zoals het stationsgebouw en het postgebouw, nieuw leven in geblazen.
 • Een aantal ingrepen moeten de stationsomgeving verder uitbouwen als multimodale knoop. Zo komt er een ruime fietsenstalling met een fietspunt aan de stadszijde en een overdekte en uitbreidbare fietsenstalling aan de zijde van het stationspark.
 • Een nieuwe brede tunnel verzorgt de ontsluiting naar de perrons en linkt beide stadsdelen aan elkaar.
 • Het project voorziet ook een versterking van de stationsomgeving door deze op te laden met nieuwe functies.
 • Aan de zijde van het spoorpark wordt ruimte geboden voor nieuwe woningen en kantoren en krijgen de beschermde stelplaats en dienstwoning een nieuwe functie.
 • Aan de stadszijde wordt de bestaande detailhandelszone geherstructureerd en wordt op de vrijkomende pendelparking, een nieuwe woonontwikkeling voorzien.
 • Ook het hele spoorlandschap wordt onder de schop genomen.
 • Infrabel werkt aan een verbetering van het spoor en de perrons.
 • Door een herschikking van de sporen komt er plaats voor bredere perrons die met liften toegankelijk worden.

De werken worden gespreid over meerdere jaren en vormen een belangrijk onderdeel van de ambitie van de partners om Tienen een modern en toegankelijk station te bieden.

Eerste uitwerking van het masterplan Tiense stationspark

Schets toekomstige fietsenstalling

Het voormalige postgebouw en de omgeving aan het station van Tienen liggen er verwaarloosd bij. Daarom werd recent een studie uitgeschreven door de stad Tienen en de NMBS, die zal onderzoeken welke nieuwe bestemming er kan gegeven worden aan het postgebouw. Gezien er steeds meer fietsers voorkomen in de omgeving van het stationsplein, zal de studie 800 nieuwe fietsenstallingen voorzien, om zo het comfort van de fietser te verhogen. Hiermee krijgt het masterplan dat vorig jaar pas werd goedgekeurd door de verschillende partners, concrete uitwerking.

Het masterplan beoogt in een latere fase de vernieuwing van het stationsgebouw en de busstelplaats, de heraanleg van de 4e Lancierslaan en het optrekken van een parkeergebouw voor maar liefst 1.650 wagens. De hele opwaardering van de stationsomgeving Tienen zal zo'n 10 tot 15 jaar in beslag nemen.

Neem zelf (de) stelling in!

Toren vol stellingen

De uitvoering van het masterplan is een werk van lange adem. Daarom richten we het Stationsplein tijdelijk in als aangename ontmoetingsruimte voor de gebruiker.

De 'Toren vol stellingen' is een uitkijkpunt van 15 meter hoog in stellingenbouw. Een knipoog naar het feit dat op de toren stellingnames geprojecteerd worden van pendelaars, inwoners en bezoekers van Tienen. De toren is a.h.w. een stadsbelfort dat een prachtig zicht op de omgeving oplevert.


Zelf een stelling poneren?

Dit kan via de ideeënbus in Pand 10 of via info@ast77.be. Jouw mening nemen we mee in de uitwerking van het definitief ontwerp van het stationsplein.

Naar boven