Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Stationsomgevingen  > Poort van Demer en Diest

Stationsomgeving Diest

Het strategisch masterplan

Nieuwe stationsomgeving Diest - Maquette van de stationsknoop

Het strategisch project 'Poort van Diest en Demer' wordt uitgewerkt in samenwerkingsverband tussen de provincie, de stad en de NMBS Holding. De Lijn en het Vlaams Gewest worden ook nauw betrokken bij dit project.

Doel is de stationsomgeving nieuwe leven in te blazen en te ontwikkelen als een hoogwaardige woon- en werklocatie. Het strategisch masterplan tekent de hoofdlijnen uit waarbinnen de stationsomgeving de komende 15 jaar kan uitgroeien tot een hoogwaardige pool voor personeelsintensieve bedrijvigheid en stedelijk wonen door het verbeteren van de bereikbaarheid het imago en de ruimtelijk ontwikkelingsmogelijkheden van de stationsomgeving.

Inrichtingsplan Stationswijk goedgekeurd

Tekening van de toekomstige stationswijk in Diest

De provincie Vlaams-Brabant keurde het inrichtingsplan voor de stationswijk in Diest goed. Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving Diest’ is goedgekeurd in december 2013 en bijgevolg van kracht.

Opstart wordt voorbereid van de heraanleg van de 'stationsknoop' voor de realisatie van:

  • een verkeersluw stationsplein
  • een nieuw busstation
  • fietsenstallingen
  • een kiss&ride.

Nieuwe westelijke ontsluitingsweg open

Tekening van de afritten en rondpunt in Diest

Met de realisatie van de nieuwe onsluitingsweg is de stationsomgeving direct gekoppeld aan de ring, de belangrijkse ontsluiting van de stad.

De nieuwe ontsluitingsweg zal er toe bijdragen dat er zich meer bedrijven gaan vestigen op het bedrijventerrein Koudijs. Dit komt de werkgelegenheid in de regio ten gunste. Een bijkomend voordeel is dat het vrachtverkeer niet meer over het stationsplein zal rijden én het station dus veiliger wordt.

Volgende infrastructuurwerken:

  • Nieuwe pendelparking met fietsenstalling
  • Nieuw busstation & Stationsplein
  • Fietspad langs Demer & heraanleg Zwartebeekplein.
Naar boven