Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Stationsomgevingen  > Perron station Haacht

Stationsomgeving Haacht

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving van Haacht werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 8 november 2016. Het plan maakt het mogelijk om de ruime omgeving van het station van Haacht te optimaliseren als regionaal openbaarvervoersknooppunt. Naast een 600-tal fietsenstallingen zal de NMBS straks zorgen voor een nieuwe, groene pendelparking met zo'n 300 plaatsen. Dit is belangrijk voor de uitbouw van de omgeving van Haacht-Station als regionaal station.

PRUP Stationsomgeving Haacht - verordenend deel [PDF, 25 blz, 533,03 KB] PRUP Stationsomgeving Haacht [PDF, 86 blz, 26,39 MB]

Inrichtingsstudie stationsomgeving goedgekeurd

In het opgemaakte PRUP staat dat de inrichting van de stationsomgeving van Haacht moet gerealiseerd worden via een samenhangende aanpak. Daarom heeft het provinciebestuur samen met gemeente Haacht een inrichtingsstudie opgemaakt en goedgekeurd. Deze omvat een samenhangende toekomstvisie en kan bij iedere vergunningsaanvraag in het plangebied toegevoegd worden.

Deze studie is géén bindend inrichtingsplan maar één van de vele mogelijke voorstellen die passen binnen de uitgangspunten van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Een toekomstige ontwikkelaar of eigenaar die wil (ver)bouwen moet rekening houden met deze goedgekeurde studie of moet zelf een andere studie opstellen doe past binnen het PRUP.

Inrichtingsstudie stationsomgeving Haacht [PDF, 57 blz, 7,66 MB]

Samen werken aan de uitvoering

In het najaar van 2016 zette het provinciebestuur samen met de gemeente Haacht, de brouwerij Haacht en de NMBS een eerste stap in de uitbouw van de stationsomgeving van Haacht als regionaal herkomststation. Dagelijks stappen er in het station ongeveer 700 reizigers op. Het vernieuwde station zal ook een comfortabele overstapplaats bieden aan de reiziger.

De publieke ruimte rond het station wordt aangepakt en de fietsenstalling wordt overdekt en uitgebreid. De projectdefinitie, de bijhorende programmabeschrijving en de financiering werden samen verfijnd.

Extra informatie

Contact

Karen Dirickx, Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Documenten

Inrichtingsstudie stationsomgeving Haacht [PDF, 57 blz, 7,66 MB]

Naar boven