Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Stationsomgevingen  > Aarschot op sporen

Een nieuw gezicht voor de stationsomgeving van Aarschot

Fiets- en voetgangersbrug

Fiets- en voetgangersbrug Aarschot

De realisatie van de nieuwe fiets- en wandelbrug vormt de eerste zichtbare invulling van het project Aarschot op Sporen. Door deze nieuwe spoorwegbrug is de toegang naar het stationsgebouw en de perrons aangenamer en veiliger geworden voor treinreizigers en kunnen omwonenden zich gemakkelijker verplaatsen tussen de stad en Nieuwland.

In een volgende fase van het project staan de heraanleg van de Boudewijnlaan de aanleg van een brede wandelboulevard gepland.

Heraanleg Kapitein Gilsonplein

De heraanleg van het Gilsonplein en van een aantal nabijgelegen straten is een belangrijke schakel in de heropleving van de stationsomgeving. De aanleg van een stationsboulevard en de inrichting van het Gilsonplein met groenvoorziening zorgen voor een betere oriëntatie en maken de buurt aantrekkelijker.

Kop van Nieuwland - aanbesteding voor Breevast-Cordeel

Ontwerp van Breevast-Cordeel

Via een Europese aanbestedingsprocedure werd de Tijdelijke Handelsvennootschap Breevast-Cordeel geselecteerd om samen met de publieke partners een CVBA op te richten. Deze zal instaan voor het financieren, realiseren en vermarkten van 41.500 m² aan bedrijfsruimte voor personeelsintensieve bedrijvigheid.

Het strategisch masterplan zet de bakens uit voor een vernieuwde stationsomgeving. Ontdek op welke manier de stad gaat veranderen.

Nieuwe stationsomgeving Aarschot - parkeerpark

Het doel van het strategisch project 'Aarschot op sporen' is om de stationsomgeving nieuw leven in te blazen en te ontwikkelen als een hoogwaardige woon- en werklocatie.

De opmaak van een strategisch masterplan was de eerste stap om deze ambitie vorm te geven. Het strategisch masterplan tekent de hoofdlijnen uit waarbinnen de stationsomgeving de komende 15 jaar kan uitgroeien tot een hoogwaardige pool voor personeelsintensieve bedrijvigheid en stedelijk wonen door het verbeteren van de bereikbaarheid, het imago en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de stationsomgeving.

De plannen gaan veel verder dan de stationsbuurt van Aarschot zelf. Er werd een ruim gebied afgebakend tussen de Boudewijnlaan, Betekomsesteenweg, Nieuwlandlaan, Westelijke Ring en de Leuvensesteenweg. Deze projectzone is ongeveer 1 km (noord-zuid) bij 500 m (oost-west) en heeft een oppervlakte van ongeveer 50 ha. De totale realisatie van dit project wordt gespreid over een 10-tal jaren.

Extra informatie

Naar boven