Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Recreatie en open ruimte  > Rock Werchter

Herziening van het RUP Rock Werchter

Herziening provinciaal uitvoeringsplan voor Rock Werchter

De herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Rock Werchter te Rotselaar, zoals definitief aanvaard door de provincieraad op 14 februari 2012, werd op 16 april 2012 goedgekeurd door de minister. Aan dit uitvoeringsplan werden de nodige garanties gekoppeld om de invloeden van de festivalactiviteiten op de ruimere omgeving in te perken.

Masterplan voor omgeving rond festivalweide

Voor de omgeving rond de festivalweide werd een masterplan opgesteld. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor de randactiviteiten die aan een festival verbonden zijn, zoals:

 • Lokalisatie campings en parkings

Evolueren naar beperkter aantal sites, geclusterd nabij het festivalterrein

Geen campings en parkings meer in gebieden met belangrijke natuurwaarden

 • Uitbating campings

Overkoepelende coƶrdinatiestructuur voor betere veiligheids- en milieunormen

Lokale verenigingen blijven instaan voor uitbating

 • Mobiliteit

Nog meer inzetten op gebruik van openbaar vervoer, en beperking van de wandelafstand naar de haltes

Veilige fietsroutes, en fietsenstallingen vlakbij het festivalterrein met grotere capaciteit en eenvoudig registratiesysteem

Overkoepelend parkeermanagement en spreiding van verkeersstromen

 • Afval(water)

Strengere vormen voor zuivering en afvoer van afval(water)

Beperking van zwel hoeveelheid geproduceerd als hoeveelheid achterblijvend afval(water)

 • Festivalterrein

Het terrein wordt doorheen het jaar een publiek toegankelijk landschapspark met wandel- en fietsroutes

Mogelijkheden voor laagdynamische lokale activiteiten

Samenwerking

Dit masterplan is tot stand gekomen door samenwerking tussen alle betrokken actoren:

 • Gemeente Rotselaar.
 • Gemeente Haacht.
 • Provincie Vlaams-Brabant.
 • Agentschap Natuur en Bos.
 • Vlaamse milieumaatschappij.
 • Live Nation.

Extra informatie

Contact

Shary Heuninckx, Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016-26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Overzicht RUP's recreatie en open ruimte

Naar boven