Home > Nieuws > Wonen en milieu

Samenwerken aan het Zoniënwoud. Start Horizon+ (29 juni 2017)

Natuurpark

De provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Dijleland en de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode startten het strategische project Horizon+ op. Gedurende drie jaar gaan ze intens samenwerken aan de versterking van de verbinding tussen de open ruimte van het Zoniënwoud en de omliggende woon- en leefgebieden. Zo moet het Zoniënwoud uitgroeien tot een keurmerk naar het voorbeeld van andere grote natuurparken.

Doelstellingen

De doelstellingen van het strategisch project HORIZON+ zijn de uitbouw van toeristisch-recreatieve onthaalpoorten in de verschillende Zoniënwoud-gemeenten, de stroomlijning van het medegebruik, de realisatie van groene verbindingen en de versterking van de dorpskernen.
Concrete voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een bezoekersonthaal in en de restauratie van de voormalige priorijkerk in Groenendaal, de uitwerking van de toeristisch-recreatieve poort met een speelbos in Jezus-Eik en de uitbouw van de onthaalpoort Middenhut in Sint-Genesius-Rode.

Meer slagkracht voor de regio

Maar het ambitieus project gaat verder dan dat. We gaan een strategische visie formuleren tussen de verschillende gemeenten om de regio meer slagkracht te geven als investeringsgebied voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, de versterking van het bos- en natuurgebied en de verbetering van de dorpskernen. Ook moet HORIZON+ bruggen bouwen naar het Waalse en Brusselse Gewest.

HORIZON+ gaat zich voor de uitwerking spiegelen aan andere grote natuurparken in binnen- en buitenland. Dat gaat dan om gebieden die voor uitstraling zorgen en waar natuur en cultuur hand in hand voorkomen. 

De regio van het Zoniënwoud kan zich manifesteren als een keurmerk voor bezoekers en investeerders, maar evengoed als een gebied waar het goed wonen en recreëren is dichtbij een versterkt majestueus woud.

Visie en samenwerking

HORIZON+ kadert in de intergewestelijke structuurvisie van het Zoniënwoud, een strategische gebiedsvisie op het belangrijkste groengebied in de Rand rond Brussel.
HORIZON+ staat voor een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart en Overijse, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Overheid, Natuurinvest en Regionale landschappen.
De Vlaamse overheid subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode 2012-2018.

Extra informatie

Contact

Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Naar boven