Home > Nieuws > Wonen en milieu

Afwegingskader Golfterreinen Vlaams-Brabant (17 april 2018)

Afwegingskader Golfterreinen Vlaams-Brabant

Golfsport wint aan populariteit in Vlaanderen. Met dit afwegingskader kan het provinciebestuur snel inspelen op vragen naar nieuw te ontwikkelen golfterreinen.

Hiervoor selecteerden we 5 mogelijke regio’s:

  • Asse
  • Halle
  • Leuven
  • Tienen
  • Zemst

In elk van deze regio’s kan één terrein van 9 holes worden ontwikkeld op één van de meerdere hiervoor aangeduide locaties. Elke regio heeft zijn eigen voorwaarden in verband met natuurontwikkeling, landbouwimpact en verkeersafwikkeling. In de regio Asse bevindt zich het grootste ontwikkelingspotentieel en is er mogelijkheid om op lange termijn een terrein van 18 holes of een tweede terrein van 9 holes aan te leggen.

De provincie Vlaams-Brabant is voorstander van een goede integratie van golfterreinen in hun omgeving en gaat na of andere vormen van recreatie of natuurontwikkeling met het terrein kunnen gecombineerd worden. De golfsector zoekt naar manieren om de sport toegankelijk te maken voor iedereen.

Lokaal overleg

De aangeduide locaties en de voorwaarden werden bepaald in samenwerking met de gemeenten en met de overkoepelende sectorvereniging Golf Vlaanderen. Wanneer een ontwikkelaar interesse toont, wordt zijn vraag besproken met de gemeenten, omwonenden, lokale verenigingen en de verschillende belangenorganisaties. Vanuit dit lokaal overleg verzekeren we een optimale ruimtelijke integratie en houden we maximaal rekening met andere plaatselijke vragen naar recreatie of natuurontwikkeling. Op basis van de conclusies van dit lokale overleg zullen we als provinciebestuur ons engagement hard maken door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Extra informatie

Contact

Tom De Bruyn, Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, tom.debruyn@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Projecten

Documenten

Afwegingskader Golfterreinen [PDF, 18 blz, 6,51 MB]

Naar boven