Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Gebiedsgerichte projectwerking  > TOP Noordrand

Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (TOP) Noordrand

Strategische uitdagingen voor de Noordrand

Om overlapping en tegenstrijdigheden in aanpak te voorkomen, ontwikkelen Vlaams-Brabant, het Vlaams en Brussels Gewest een territoriaal ontwikkelingsprogramma (TOP) voor de Noordrand. Alle betrokken actoren uit de regio worden samengebracht.

In 2016 werden vijf gezamenlijke werven gedefinieerd:

 1. Masterplan voor de oude Navo-site in Evere.
  Meer weten over dit project? Ga naar www.perspective.brussels

 2. Aantrekkelijk maken van de verouderde BUDA-site in Vilvoorde.

 3. De ruimtelijke mogelijkheden van de Europese boulevard tussen het station Bordet in Evere en de luchthaven in Zaventem beter benutten.

 4. Werk maken van de groene link van Josaphatpark in Schaarbeek via Evere sport naar het Woluweveld en Nossegemdelle in Zaventem. Verder kan zo de verbinding gemaakt worden met de Groene Vallei Midden-Brabant in Steenokkerzeel.

 5. Ontwikkelen van de strategische knooppuntenlocatie Kerklaan-Broekstraat in het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen.

Bedrijvenzone Zaventem-Zuid

Bedrijvenzone Zaventem-Zuid

De bedrijvenzone Zaventem-Zuid is 180 ha groot en werd vanaf de jaren '70 geleidelijk aan ontwikkeld. Het bedrijventerrein is aan vernieuwing toe. De uitrusting en aandacht voor de openbare ruimte ontbreekt grotendeels.

De gemeente Zaventem en de provincie Vlaams-Brabant engageren zich in 2018-2019 voor de opmaak van een ruimtelijke optimalisatiestudie. De opdracht is gegund aan CREOSUM. De verschillende partners werken een ruimtelijke toekomstvisie en een kwalitatief kader uit dat de bedrijvenzone optimaliseert, verduurzaamt en afstemt op de normen van een aantrekkelijke en hedendaagse zone om te werken.

Partners:

 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Gemeente Zaventem
 • VLAIO
 • POM Vlaams-Brabant
 • VOKA Vlaams-Brabant

Acties op korte en lange termijn in bedrijvenzone Zaventem-Zuid

Plangebied bedrijvenzone Zaventem Zuid [PNG, 690,25 KB]

Met een duidelijk ruimtelijke kader worden gedroomde investeringen in bestaande en nieuwe infrastructuur werkelijkheid: vlotte fietsverbindingen naar de stations van Zaventem en Nossegem, ruimte voor gemeenschappelijk groen en water, wandelpaden,... Deze ingrepen komen immers ten goede aan de bedrijven, de werknemers en de maatschappij.

Naast een visie op langere termijn biedt de studie een kader voor acties op korte termijn. We voorzien een eerste workshop met de bedrijven van het gebied eind september 2018.

Nieuwsbrief 1 Zaventem-Zuid [PDF, 8 blz, 7,92 MB] Nieuwsbrief 2 - Zaventem Zuid [PDF, 8 blz, 419,76 KB] Verslag ontbijtmeeting 22 februari 2019 [PDF, 2 blz, 70,69 KB]

Bedrijvenzone BUDA

Buda+ logo klein [JPG, 83,58 KB]

De bedrijvenzone BUDA gelegen op de gewestgrens ter hoogte van Brussel, Vilvoorde en Machelen raakte in verval na de sluitingen van Renault, Cokeries de Marly, VTR en andere bedrijven. Samen met verschillende partners op het terrein zetten we in op de herwaardering van deze zone. Hiervoor werd het intergewestelijke samenwerkingsverband "Buda+" afgesloten. De zone is:

 • Onder het viaduct van Vilvoorde gelegen;
 • Ongeveer 200 ha groot;
 • Eén van de belangrijkste industriële zones in de rand rond Brussel.


Optimalisatiestudie BUDA opgestart

Buda+ locatie in Vilvoorde [JPG, 365,43 KB]

De provincie Vlaams-Brabant maakt in 2018 een ruimtelijke optimalisatiestudie op. De opdracht is gegund aan 1010au in samenwerking met IDEA Consult, TML en Witteveen & Bos. Samen met verschillende partners op het terrein willen we een ruimtelijke toekomstvisie opmaken. Deze toekomstvisie koppelen we aan het samenwerkingsverband "Buda+", die zich richt op circulaire economie en het verhogen van de tewerkstelling.

Investeringen in infrastructuur en publieke ruimte komt het imago van het bedrijventerrein ten goede:

 • Verbeterde mobiliteit
 • betere fiets- en voetgangersverbindingen
 • parking
 • kwalitatieve publieke ruimten
 • aandacht voor water en groen
 • inzetten op hernieuwbare energie

De optimalisatiestudie maakt samen met BUDA Circular deel uit van de werf BUDA+ binnen T.OP Noordrand.

Nieuwsbrief BUDA+ - Maart 2017 [PDF, 12 blz, 2,07 MB] Nieuwsbrief 2 Buda+ [PDF, 12 blz, 1,34 MB] Nieuwsbrief 3 BUDA [PDF, 7 blz, 6,90 MB]

Brochure erfgoedwandeling

Postkaart Buda

Met behulp van deze brochure nemen we je graag mee op wandeling, doorheen het gebied. Tijdens de wandeling krijg je een zicht op het rijke verleden van deze industriële zone. Over de rol van het kanaal dat dateert uit de 16e eeuw, over de oudste spoorweg van het Europese vasteland, over roetspuwende cokesfabrieken en ontploffende kruitfabrieken, over kachels en schoonmaakmiddelen en over massaproductie van Franse auto's...

Deze brochure werd opgemaakt naar aanleiding van Open Bedrijvendag 2018.

Brochure erfgoedwandeling [PDF, 4 blz, 512,54 KB]

Extra informatie

Contact

Verwante pagina's

Naar boven