Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Gebiedsgerichte projectwerking  > Regionet Leuven

Regionet Leuven

Bedoeling van dit project

De regio van Leuven kampt met een groeiend mobiliteitsprobleem en dichtslibbende wegen naar Leuven. Dit willen we oplossen op 2 manieren tegelijkertijd:

  1. Meer mensen op het openbaar vervoer of de fiets krijgen door in te zetten op fietsnetwerken en een hoogwaardig openbaar vervoer.

  2. Wonen, werken en vrijetijdsbesteding zoveel mogelijk in dorps- stadskernen te centraliseren.

Bovendien wordt er binnen dit project structureel samengewerkt tussen de verschillende overheden die deze oplossingen in de praktijk moeten brengen.

Alle verdere informatie vind je op www.regionetleuven.be

Naar boven