Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Gebiedsgerichte projectwerking  > Regionet Leuven

Regionet Leuven

Oplossingen voor het mobiliteitsprobleem

Infographic over de ambitie van Regionet Leuven tegen 2030

'Regionet Leuven' zoekt naar creatieve manieren om het mobiliteitsprobleem in en om Leuven op te lossen. Niet door het bouwen van méér weginfrastructuur, maar in een betere afstemming tussen ruimtelijke ordening en duurzame alternatieven voor het wegverkeer.

Onze ambitie tegen 2030:

 • Het aantal autoverplaatsingen verminderen met 20%.
 • Het gebruik van het openbaar vervoer minstens verdubbelen.
 • Twee keer zoveel fietsers.

De provincie Vlaams-Brabant, stad Leuven, Interleuven, De Lijn en AWV Vlaams-Brabant werken samen aan een goede ruimtelijke ordening en duurzame alternatieven voor het wegverkeer. De Vlaamse regering voorziet alvast 300.000 euro.

Ruimte en mobiliteit samen bekijken

Onze uitgangspunten:

 • Meer verplaatsingen met het openbaar vervoer of met de fiets door goede fietsnetwerken en een hoogwaardig openbaar vervoer.
 • Wonen, werken en vrijetijdsbesteding zoveel mogelijk in bestaande dorps- en stadskernen centraliseren.
 • Nieuwe ontwikkelingen bundelen ter hoogte van haltes in het openbaar vervoernetwerk.

Deze aanpak onderzoeken we op 3 assen en in Leuven:

 • Tussen Diest en Leuven;
 • Tussen Leuven en Tervuren;
 • Tussen Leuven en Zaventem.

In dit kader optimaliseren we ook de spoorhaltes van Haasrode en Rotselaar.

Aangepast tracé voor ringbus Leuven

Foto van het aangepast tracé voor de ringbus in Leuven. [JPG, 257,24 KB]

Het openbaar vervoer in Leuven heeft nood aan een vlotte doorstroming. Regionet Leuven gaat voor een aangepast tracé voor de ringbus in Leuven. Zo lossen we het huidig tekort aan openbaar vervoer naar belangrijke tewerkstellingspolen op.

Wat voorzien we?

 • Een aangepast ringtracé voor de campus UZ Gasthuisberg.
 • Een tweede busstopplaats langs de zuidelijke ringweg.
  • Zo kan je elke 10 minuten een ringbus nemen via de stadsring van de campus naar het station van Leuven.
  • Zo bouwen we de campus UZ Gasthuisberg uit als een belangrijk multimodaal vervoerknooppunt.
 • Aansluiting van de ringbus met IMEC en het Wetenschapspark Arenberg.

De Vlaams minister van Mobiliteit voorziet hiervoor de komende 3 jaar 15,5 miljoen euro. De stad Leuven legt 6 miljoen euro extra op tafel. Alle betrokken partners tekenden een protocolovereenkomst.

Hoe vervoersmogelijkheden beter afstemmen op elkaar?

Overzichtskaart mobipunten 8 gemeenten [JPG, 85,73 KB]

'Regionet Leuven' streeft naar goed uitgeruste knooppunten of 'mobipunten' om een optimaal vervoersnetwerk uit te bouwen.

'Mobipunten' zijn herkenbare plaatsen in dorpen of langs openbaar vervoersassen waar je verschillende vervoerswijzen samen vindt, zoals

 • bushaltes
 • publieke laadpalen
 • (elektrische) deelauto’s
 • deelfietsen

Op deze punten vind je ook andere voorzieningen zoals bv. een lockersysteem voor pakjes en real time info over het beschikbare openbaar vervoer.

Met het project 'Maak een mobipunt!' krijgen gemeenten begeleiding en ondersteuning in hun zoektocht naar geschikte locaties voor realisatie op het terrein.

Ten laatste eind 2020 zie je minstens 8 mobipunten in Vlaams-Brabant. (zie overzichtskaart). Met de realisatie van deze mobipunten verminderen we de uitstoot van CO2 met 80 ton per jaar.

Met de steun van Omgeving Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant, autodelen.net, taxistop en Interleuven.

Extra informatie

Contact

Stephan Reniers, Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Naar boven