Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Gebiedsgerichte projectwerking

Geïntegreerde gebiedsgerichte projectwerking

Regionet Leuven

Inzetten op openbaar vervoer en fietsnetwerken, maar ook wonen, werken en vrijetijdsbesteding in de kernen centraliseren o de mobiliteitsproblemen op te lossen in Leuven en omgeving.

Top Noordrand

Provincie Vlaams-Brabant ontwikkelt met het Vlaams en Brussels Gewest een actieprogramma voor vijf gezamenlijke werven.

Zennevallei

Samen met de lokale partners willen we de Zennevallei tussen Lembeek en Ruisbroek met een strategische project opwaarderen en versterken.

Project Getestreek

Een duurzame en gemeenschappelijke visie op de verdere ontwikkeling van de Getestreek.

Horizon+

Via deelprojecten en een strategische visie meer toerisme en recreatie ontwikkelen, bos- en natuurgebied versterken en de dorpskernen verbeteren.

Project Pajottenland

Samen met lokale partners zoeken we naar de ideale mix van duurzame energiebronnen in het Pajottenland.

Kalender

18 september 2019

Publieksmoment Opgewekt Pajottenland

Bekijk het Pajotse landschap door een duurzame bril en denk mee over de plaats van hernieuwbare energie in het Pajottenland.

Alle activiteiten

Naar boven