Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Gebiedsgerichte projectwerking  > Horizon+

Project Horizon+

Horizon+ bouwt aan de poorten en dorpskernen

Steeds meer mensen gebruiken de resterende natuur om aan de drukte te ontkomen. Hierdoor komt de aanwezige fauna en flora onder druk te staan. Om de druk op het woud te verlichten stelt Horizon+ tot doel toegangspoorten of onthaalpoorten uit te bouwen in de 4 Vlaamse Zoniëngemeenten: Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode en Tervuren.

Poort naar het Zoniënwoud vanuit Jezus-Eik (Overijse)

Enkele acties binnen dit deelproject zijn:

 • Inrichting van het WaWa-park; 
 • Heraanleg van het Bosuilplein en O.L.V.-Hof; 
 • Inrichting speelbos; 
 • Inrichting Brusselsesteenweg en heraanleg Houthakkersdreef,...

Meer informatie over deze acties en ingrepen vind je terug in het masterplan.

Masterplan poort Jezus-Eik [PDF, 92 blz, 14,27 MB]

Poort naar het Zoniënwoud vanuit Groenendaal (Hoeilaart)

Masterplan Groenendaal

Poort Groenendaal is de grootste en meest centraal gelegen toegangspoort. Het Bosmuseum, de oude priorij en het arboretum zijn belangrijke herkenningspunten, maar hun onderlinge samenhang is zoek. Het team van Horizon+ werkt aan een concreet actieplan om verbeteringen door te voeren op het terrein:

 • boomtoppenwandeling;
 • arboretumwandeling;
 • Heraanleg stationsomgeving Groenendaal; 
 • Opmaak Masterplan toeristisch-recreatieve poort Groenendaal ism. ANB en Natuurinvest; 
 • Verbinden van het centrum Hoeilaart met omgeving bosmuseum door groene belevingsroutes; 
 • Inrichten erfgoedsite priorij Groenendaal,...

Poort naar het Zoniënwoud vanuit Middenhut (Sint-Genesius-Rode)

Enkele acties binnen dit deelproject zijn:

 • Inrichting poort Middenhut; 
 • Inrichten Beukenlaan en OLV-Voorplein; 
 • Heraanleg N5 – Waterloosesteenweg – bemiddelen in functie van de fietssnelweg; 
 • Centrum Middenhut en poort Middenhut verbinden; 
 • Inrichting instapplek Zevenster,...

Poort naar het Zoniënwoud vanuit Tervuren

Enkele acties binnen dit deelproject zijn:

 • Inrichten erfgoedsite hertogelijk paleis; 
 • Aanleg (tijdelijke) parkings voor Koninklijk Museum voor Midden Afrika; 
 • Aanleg pleinomgeving Kastanjedreef en school; 
 • Afstemming instapplek Arboretum naar centrum Tervuren; 
 • Voorstel aanpak Vlaktedreef ism. de fietsersbonden Druivenstreek 

Horizon+ verbindt natuur en open ruimte

Horizon+ wenst natuurverbindingen te creëren die als groene uitlopers vanuit het woud de omliggende gemeenten dooraderen. Zo kunnen verschillende natuurgebieden beter verbonden worden, zowel onderling, als met het de kern van het woud. Voor talrijke planten en dieren zijn deze verbindingen van onmiskenbaar belang.

Extra informatie

Contact

Jo Decoster, Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 74, jo.decoster@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Documenten

Overzichtskaart Horizon [PDF, 1 blz, 8,45 MB]

Naar boven