Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Gebiedsgerichte projectwerking  > Getestreek

Project Getestreek

Versterken van landschap en dorpskernen

Dit strategisch project zet in op de versterking van de landschapsstructuur in de Getestreek, met aandacht voor het klimaat. Daarnaast wil het project een toekomstperspectief bieden voor de stads- en dorpskernen in de regio.
Vlaanderen subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode 2017-2020.


Postkaartenactie onverGETElijk!

Postkaarten [JPG, 1,19 MB]

Woon je in de Getestreek? Heb je ideeën voor jouw streek en wil je die graag met ons delen? Gebruik één van de mooie postkaarten "onverGETElijk" in omloop. Jouw ervaring kan ons veel bijleren!

 • Hoe kunnen we in de toekomst water op een duurzame manier beheren en gebruiken?
 • Welke plaats heeft water in ons dagelijks leven?
 • Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als burger?
 • Welke plaats heeft water in het landschap?

Deze postkaarten zijn een initiatief van het PlattelandATELIER en Vlaams-Brabant om aan de hand van oud en nieuw beeldmateriaal de blik van inwoners op de streek te vragen.

Postkaart Getestreek [PDF, 6 blz, 896,57 KB]

Samenwerking binnen het strategisch project

Logobanner Getestreek (klein) [JPG, 105,79 KB]

Deze partners zullen de komende drie jaar intens met elkaar samenwerken:

 • de provincie Vlaams-Brabant
 • Regionaal Landschap Zuid-Hageland
 • de Boerenbond
 • Natuurpunt
 • Hageland+

en de gemeenten:

 • Linter
 • Landen
 • Geetbets
 • Tienen
 • Zoutleeuw
 • Hoegaarden

De vier kernthema's

Kernthema's Getestreek

Doorheen deze thema's zal rekening gehouden worden met de klimaatuitdagingen op korte en lange termijn. De kracht van dit project ligt in een hernieuwde aanpak met oog voor participatie en samenwerking. Een duurzame landschapsvisie zal opgebouwd worden rond vier kernthema's:

 1. Leefbare dorpen
  Het project biedt een hernieuwd toekomstperspectief voor de stads- en dorpskernen in deze landelijke regio. De nood aan lokale voorzieningen én een duurzame mobiliteit, én het vermijden van verdere ruimtelijke versnippering staan hierin centraal.

 2. Open ruimte
  Het project wil het landschap in de Getestreek versterken door te werken aan een optimale verweving van landschappelijke functies met behoud van de landbouw, versterking van de ecologische waarden en de uitbouw van een levend rivierensysteem gekoppeld aan maatregelen om wateroverlast te voorkomen.

 3. Recreatie en toerisme
  Verder uitbouwen van het aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen met het oog op de beleving en de versterking van de streekidentiteit en -herkenbaarheid.

 4. Historisch erfgoed
  Het project zet in op de herbestemming en herinvulling van historisch erfgoed.


Extra informatie

Naar boven