Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Economie en bedrijvigheid  > Bomaco

Bomaco: optimalisatie- en uitbreidingsonderzoek

Waar?

  • Bedrijfssite (voormalige houthandel) gelegen in Zellik, ten westen van het PIVO-domein.

Wat?

De provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant liet een ontwerpstudie uitvoeren naar de toekomstmogelijkheden van de bedrijfssite Bomaco:
Omwille van het feit dat Bomaco haar activiteiten grotendeels stopzet, komt er nu ruimte vrij voor een nieuwe invulling en een herstructurering.

De provincie Vlaams-Brabant onderzoekt toekomstscenario's op hun impact op milieu & omgeving.
Bereikbaarheid en ontsluiting vormen hierin een belangrijk aandachtspunt.

Daarom zal in een mobiliteitseffectenrapport worden nagegaan: 
  • op welke manier zowel vracht- als personenvervoer de site kan bereiken;
  • welke aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur hiervoor noodzakelijk zijn;
De resultaten van dit onderzoek krijgen een juridische vertaling in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Extra informatie

Contact

Koen Van Bouchout, Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Naar boven