Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Economie en bedrijvigheid  > Bedrijvig Aarschot

Bedrijvig Aarschot: bedrijventerreinen optimaliseren

Bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven inrichten als volwaardig stadsdeel

Vlaams-Brabant heeft nood aan ruimte voor bedrijven. De beschikbare ruimte is echter beperkt in onze sterk bebouwde provincie. Daarom zetten we meer in op bestaande bedrijvenzones.

Samen werken we aan de intensivering en opwaardering van het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven om hier een toekomstgerichte infrastructuur te realiseren.

 • Met oog voor het bedrijventerrein als een volwaardig stadsdeel.
 • Met onderzoek naar betere fietsroutes, parkings, vergroening en het inzetten van hernieuwbare energie.
 • Voor de aanwezige bedrijven, de werknemers en de inwoners.

De visie is uitgetekend in een inrichtingsplan: een mogelijk toekomstbeeld dat een antwoord biedt op de vragen en problemen die zich stellen zoals de opwaardering van het openbaar domein, mogelijkheid tot inrichten van units, de waterhuishouding, betere samenwerking, … De visie vormt als het ware een kapstok om acties en ingrepen af te toetsen en te realiseren.

3 basiselementen voor een hedendaags bedrijventerrein

 1. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd afgewerkt en goedgekeurd in 2016.

 2. De heraanleg van het openbaar domein wordt op dit moment voorbereid met aandacht voor duurzaam verkeer en groeninrichting. De start van de werken wordt gepland in 2021.

 3. De oprichting van een bedrijventerreinvereniging is volop aan de gang met steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

3 thema's vol acties op korte en middellange termijn

 1. Ruimte voor bedrijven:

 2. Mobiliteit

  • Heraanleg stationsparking, parkeerzones voor vrachtwagens, ...

  • Hernummering en de opmaak van bereikbaarheidsfiches (hieronder downloadbaar)
   Als je bedrijf niet correct staat weergegeven op de bereikbaarheidsfiche, kan je dit steeds melden via de contactgegevens onderaan deze pagina.

  • Vernieuwing fietspaden Betekomsesteenweg en aanleg van fietssnelweg Leuven-Aarschot via Elzenhof en de zuidzijde van het bedrijventerrein, beiden in voorbereiding.

 3. Duurzaamheid & Omgevingskwaliteit

Bereikbaarheidsfiche Gaston Geenslaan A 200-255 [PDF, 2 blz, 382,96 KB] Bereikbaarheidsfiche Gaston Geenslaan A 256-299 [PDF, 2 blz, 391,73 KB] Bereikbaarheidsfiche Nieuwlandlaan B 100-199 [PDF, 2 blz, 389,61 KB] Bereikbaarheidsfiche Nieuwlandlaan B 200-299 [PDF, 2 blz, 406,05 KB] Bereikbaarheidsfiche Nieuwlandlaan B 300-399 [PDF, 2 blz, 393,91 KB] Bereikbaarheidsfiche Nieuwlandlaan B 400-499 [PDF, 2 blz, 409,95 KB] Bereikbaarheidsfiche Nieuwlandlaan B 500-599 [PDF, 2 blz, 400,40 KB] Bereikbaarheidsfiche Nieuwlandlaan B 600-699 [PDF, 2 blz, 402,75 KB] Bereikbaarheidsfiche Betekomsesteenweg C 300-350 [PDF, 2 blz, 400,57 KB] Bereikbaarheidsfiche Betekomsesteenweg C 351-399 [PDF, 2 blz, 401,92 KB] Bereikbaarheidsfiche Demerstraat [PDF, 2 blz, 393,25 KB] Bereikbaarheidsfiche Nijverheidslaan [PDF, 2 blz, 405,87 KB] Bereikbaarheidsfiche Spoorwegstraat [PDF, 2 blz, 392,34 KB] Bereikbaarheidsfiche Ossebrugstraat [PDF, 2 blz, 399,64 KB] Bereikbaarheidsfiche Ter Heidelaan [PDF, 2 blz, 384,97 KB] Bereikbaarheidsfiche Kleine Mechelsebaan [PDF, 2 blz, 395,85 KB]

Partners

Naar boven