Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen  > Woningdelen  > Woongroep

Woongroep

Definitie

Woningdelen. Woongroep: Villa Vanilla Heverlee.
 • Woongroep (bv. De Eekhoorn): een woonvorm waarbij alle bewoners alle leefruimtes delen, met uitzondering van de slaapkamer/kleine privé woonkamer zonder keuken of badkamer.

 • Subvormen:

  • Hospita-wonen (bv Casa Cura): specifieke vorm van intergenerationeel samenwonen waarbij (meestal) een oudere één of meerdere kamer(s) in zijn of haar woning ter beschikkening stelt aan studenten.
  • Gemeenschapshuis: een woongroep met meestal een meer tijdelijk karakter

Projecten die ondersteund worden vanuit de provincie

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt 4 woongroepprojecten:

 1. Casa Cura (Leuven - hospitawonen)
  Bekijk meer foto's over Casa Cura in Leuven op Flickr

 2. Paviljoen Maria (Zemst - woongroep)
  Bekijk meer foto's over Paviljoen Maria in Zemst op Flickr

 3. De Eekhoorn (Leefdaal - woongroep)
  Bekijk meer foto's over De Eekhoorn in Leefdaal op Flickr

 4. Villa Vanilla (Heverlee - woongroep)
  Bekijk meer foto's over Villa Vanilla in Heverlee op Flickr

Hoe start ik een woongroep project?

Samenhuizen vzw maakte een handige startgids voor woongroepen en gemeenschapshuizen waar heel wat van je vragen antwoorden krijgen.

Startgids Samenhuizen vzw [PDF, 56 blz, 18,13 MB]

Juridische structuur

In deze woonvorm gaat het vaak om eigenaars die één of meerdere kamers verhuren en hiervoor een huurcontract afsluiten, soms aangevuld met een huishoudelijk reglement.

Huurcontract Villa Vanilla [PDF, 6 blz, 1,26 MB] Huurcontract Casa Cura [PDF, 5 blz, 196,32 KB] Afsprakennota Casa Cura [PDF, 2 blz, 65,17 KB] Verblijfs- en dienstenovereenkomst Paviljoen Maria [PDF, 8 blz, 325,79 KB] Huishoudelijk reglement Paviljoen Maria [PDF, 5 blz, 243,51 KB]

Sociaal-fiscaal statuut

De impact van deze woonvorm op het sociaal-fiscaal statuut van de eigenaar en medebewoners is verschillend van situatie tot situatie en moet individueel onderzocht worden. Er kan een effect zijn op de personenbelasting van (on)roerende goederen, BTW, hypothecaire lening, woonbonus en woonpremie.

In bepaalde situaties kan er voor sommige uitkeringsgerechtigden ernstige financiële gevolgen ontstaan. De RVA werd reeds berispt omdat ze een bewoner in een woongemeenschap niet als alleenstaande beschouwde.

Screening mede-bewoners

De zoektocht naar een geschikte medebewoner kan op verschillende manieren gebeuren. Een leidraad kan hier bij helpen. Bij projecten voor personen met een handicap kan er een beroep gedaan worden op de Dienst Ondersteuningsplan.

Checklist matching Casa Cura [PDF, 2 blz, 80,85 KB] Dienst Ondersteuningsplan folder [PDF, 6 blz, 319,60 KB]

Nuttige informatie

 • Bio-Ecologisch Verbouwen: er kan gekozen worden om op zo een duurzaam mogelijke manier te (ver)bouwen.

 • Beschermd dorpsgezicht of monument: als een project hieronder valt is het best om kopie van het ministerieel besluit hiervan op te vragen en ideeën eerst bij Erfgoed te laten adviseren.

 • Herbestemming van oude vierkantshoeves: meer en meer hoeves komen door het stopzetten van de landbouwactiviteit leeg te staan. Wonen kan een zinvolle nieuwe toekomst geven met respect voor het behoud van het karakter van de voormalige hoeve. De folder over kwaliteitsvol renoveren in Haspengouw geeft hier meer informatie over.

Kwaliteitsvol renoveren in Haspengouw [PDF, 46 blz, 13,94 MB]

Naar boven