Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen  > Woningdelen  > Wat is woningdelen?

Wat is woningdelen?

Definitie

In de Vlaamse wooncode vind je woonvormen waarbij je:

 • geen private ruimte deelt: ééngezinswoningen, appartementen en meergezinswoningen
 • wél private ruimte deelt: Deze woonvorm heet 'gemeenschappelijk wonen'. Je woont in dit geval in een gebouw of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft en uit verschillende woongelegenheden bestaat, waarbij minimaal twee huishoudens op vrijwillige basis minimaal één leefruimte delen en daarnaast elk over minimaal één private leefruimte beschikken en waarbij de bewoners samen instaan voor het beheer.

Brochure kwaliteitsnormen woningen en kamers [PDF, 8 blz, 1,69 MB]

Vijf verschillende woonvormen in Vlaams-Brabant

De provincie onderscheidt, naast de klassieke eengezinswoning, vijf verschillende woonvormen:

 1. Appartement
 2. Co-wonen
 3. Cohousing
 4. Woongroep
 5. Zorgwonen

Wil je als lokaal bestuur gemeenschappelijke woonvormen stimuleren dan kan je terecht op de webpagina voor lokale besturen.

Hieronder vind je:

 • de studie van het Steunpunt Wonen over gemeenschappelijk wonen.
 • een overzicht van de woonvormen met telkens het minimum aan private en gemeenschappelijke delen in elke woonvorm.

Studie steunpunt wonen september 2015 [PDF, 95 blz, 1,27 MB] Overzicht minimum private en gemeenschappelijke delen in verschillende woonvormen [PDF, 1 blz, 47,08 KB]

Hoe start ik een samenwoon project?

 • Samenhuizen vzw maakte een handige startgids 'ABC van gemeenschappelijk wonen'.
 • Informeer zeker bij de dienst stedenbouw van jouw gemeente of je project vergunbaar is en welke stappen je moet ondernemen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

Startgids ABC van gemeenschappelijk wonen, Samenhuizen vzw [PDF, 64 blz, 21,78 MB]

Laat je begeleiden!

Zoek je begeleiding voor jouw woningdeelproject? Raadpleeg dan het overzicht en informeer je voor referenties bij de projecten die door hen begeleid werden.

Overzicht begeleiders [PDF, 7 blz, 68,88 KB]

Knelpunten en opportuniteiten

We brachten de knelpunten in kaart waarmee projecten rond gemeenschappelijk wonen het meest geconfronteerd worden en suggereren hiervoor ook oplossingen.

Knelpunten inzake gemeenschappelijk wonen [PDF, 4 blz, 113,51 KB]

Naar boven