Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen  > Woningdelen  > Leefgemeenschap

Leefgemeenschap, Kazerne, Internaat, Commune

Definitie

Een leefgemeenschap is een woongroep waarbij het huishouden volledig gemeenschappelijk is en mensen doorgaans uit overtuiging participeren. Kazernes, communes, internaten en kloosters zijn soms woonvormen waarbij alle leef- en andere ruimtes gedeeld worden en waar bewoners dus niet beschikken over private ruimtes. Indien dit wél het geval zou zijn, horen ze bij de categorie 'woongroepen'. Hippiecommunes uit de jaren 1960 zijn voorbeelden van historische leefgemeenschappen.

De provincie ondersteunt momenteel geen projecten binnen deze categorie.

Extra informatie

Contact

Woningdelen, Tel. 016 26 73 56, woningdelen@vlaamsbrabant.be

Naar boven