Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen  > Woningdelen

Woningdelen

Nieuwe woonvormen: praktijkvoorbeelden en projecten

Nestkastje als voorbeeld van woningdelen

Een huisje met tuin voor elk gezin, het is niet langer wat we allemaal willen.

Nieuwe woonvormen spelen in op maatschappelijke trends. Ze kunnen een antwoord bieden op vereenzaming, vergrijzing, gezinsverdunning, het mobiliteitsvraagstuk, de vraag naar betaalbaar of solidair wonen. Ze gaan verloedering van waardevol patrimonium tegen en kunnen helpen bij het streven naar klimaatneutraalheid.

Wil je op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar woningdelen@vlaamsbrabant.be

Wat is woningdelen?

Definitie, juridisch kader, missie en visie, ...

Appartementen

Definitie, projecten en thema's die onder deze woonvorm vallen.

Co-wonen

Definitie, projecten, nuttige informatie, plannen.

Cohousing

Definitie, projecten, juridische structuren, nuttige informatie.

Woongroep

Definitie, projecten, juridische structuur, nuttige informatie

Zorgwonen

Definitie, projecten, administratieve benadering, nuttige informatie

Lokale besturen

De provincie wil een draagvlak creƫren en instrumenten ontwikkelen om het lokaal woon- en vergunningenbeleid te ondersteunen.

Publicaties

Woningdelen

Korte voorstelling van de 19 projecten die de afgelopen jaren een provinciale subsidie kregen en een voorbeeld of stimulans kunnen zijn voor anderen.

Alle publicaties

Kalender

28 januari 2019

Inspiratiedag over woningdelen

De afgelopen jaren ondersteunde de provincie Vlaams-Brabant een aantal projecten rond woningdelen. Tijdens deze inspiratiedag blikken we terug en kijken we vooruit. We bekijken samen de knelpunten en reiken handvaten aan.

Alle activiteiten

Naar boven