Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen  > Woningdelen

Woningdelen

Nieuwe woonvormen: praktijkvoorbeelden en projecten

Nestkastje als voorbeeld van woningdelen

Een huisje met tuin voor elk gezin, het is niet langer wat we allemaal willen of nodig hebben.

Nieuwe woonvormen spelen in op maatschappelijke trends. Ze bieden een antwoord op vereenzaming, vergrijzing, gezinsverdunning, het mobiliteitsvraagstuk, de vraag naar betaalbaar of solidair wonen. Op die manier gaan we verloedering tegen van waardevol patrimonium en dragen we bij aan klimaatneutraalheid.

Blijf je graag op de hoogte? Stuur dan een e-mail naar woningdelen@vlaamsbrabant.be

Wat is woningdelen?

Definitie, juridisch kader, missie en visie, ...

Appartementen

Definitie, projecten en thema's die onder deze woonvorm vallen.

Co-wonen

Definitie, projecten, nuttige informatie, plannen.

Cohousing

Definitie, projecten, juridische structuren, nuttige informatie.

Woongroep

Definitie, projecten, juridische structuur, nuttige informatie

Zorgwonen

Definitie, projecten, administratieve benadering, nuttige informatie

Lokale besturen

De provincie wil een draagvlak creƫren en instrumenten ontwikkelen om het lokaal woon- en vergunningenbeleid te ondersteunen.

Publicaties

Tips om woningdeelprojecten in jouw gemeente te stimuleren.

In deze publicatie krijg je als lokaal bestuur praktische tips om woningdeelprojecten in jouw gemeente te ondersteunen.

Alle publicaties

Naar boven