Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen  > Open oproep woningdelen

Open oproep woningdelen voor kwetsbare doelgroepen en kwalitatief kernversterkend wonen.

Wat?

Waar en op welke manier gaan we wonen? Twee vragen die heel wat mensen bezighouden. Ook de Provincie Vlaams-Brabant zet zich actief in om hierop een antwoord te vinden. Daarom lanceren we een open oproep rond woningdelen voor kwetsbare doelgroepen en kwalitatief kernversterkend wonen.

We focussen ons op:

 • kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld personen met een beperking of ouderen die plots extra zorg aan huis nodig hebben.
 • de versterking van bestaande dorpen door extra woongelegenheden te voorzien in de kernen.

De provincie geeft in dit kader maximum 20.000 euro per project. Als je in het project ook een materiële investering doet (bouwkost, rolstoeltoegankelijk maken,...) die een kwalitatieve meerwaarde heeft voor anderen, geven we zelfs tot 50.000 euro per project.

Voor wie?

Iedereen, zolang het project maar in Vlaams-Brabant ligt.

Bijvoorbeeld:
 • De lokale besturen
 • Intercommunales
 • Kerkfabrieken
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren
 • Projectontwikkelaars
 • Particulieren
 • Verenigingen

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Projecten die bij de eerdere open oproepen woningdelen van de provincie Vlaams-Brabant nog geen subsidie ontvingen.
 • Projecten die nog niet volledig afgewerkt zijn.
 • Projecten die bestaan uit meerdere woongelegenheden.
 • Projecten waarvoor er al een concrete locatie is of waarvoor nog een keuze tussen enkele concrete locaties gemaakt moet worden.
 • Projecten woningdelen moeten sowieso gericht zijn op kwetsbare doelgroepen.
 • Projecten die bereid zijn hun opgedane kennis en ervaring te delen.

Criteria om projecten ten opzichte van elkaar af te wegen

 • Kwetsbare bewoners: de projecten woningdelen richten zich sowieso op kwetsbare groepen, voor projecten kwalitatief kernversterkend wonen is het een extra troef. 
 • Betaalbaar wonen: de projecten bevatten betaalbare woongelegenheden. 
 • Kwalitatieve meerwaarde: de projecten zetten in op kwaliteitsvol wonen en bieden een meerwaarde voor bewoners, omgeving of gemeenschap.  
 • Garanties uitvoerbaarheid: de projecten kunnen op korte of middellange termijn uitgevoerd worden. 
 • Innovatie: de projecten bevatten vernieuwende aspecten die in de toekomst ook voor andere projecten nuttig kunnen zijn. 
 • Probleemoplossend: er is een plan van aanpak voor knelpunten die zich kunnen voordoen en er wordt een oplossing gezocht voor een maatschappelijke nood.
 • Duurzaam: de projecten zijn bij voorkeur duurzaam in hun ruimte- en energiegebruik.

Wat subsidiëren we?

Je kan een subsidie vragen voor:

 • een haalbaarheidsstudie
 • een ontwerp
 • de opstart van een project
 • de begeleiding van kwetsbare bewoners
 • groepsvormingsprocessen
 • een participatietraject
 • een materiële investering of bouwkost met meerwaarde
 • organisatie van bijeenkomsten

Hoe aanvragen?

Dien ten laatste op 1 mei 2019 jouw aanvraag samen met de gevraagde bijlagen online in.

ONLINE aanvragen

Nieuws

Subsidies woningdelen en kernversterkend wonen

Dien jouw woningdelen-project in of stimuleer kernversterkend wonen en ontvang een subsidie.

Alle nieuwsberichten

Naar boven