Home > Nieuws > Wonen en milieu > Energieneutraal én betaalbaar wonen

Energieneutraal en kleinschalig wonen (19 december 2018)

Kleinschalige woningen energieneutraal en toch betaalbaar maken

Housing 4 0 Energy

Het aanbod van kleine betaalbare lage-energiewoningen is ontoereikend. Technieken en bouwpraktijk houden vaak geen rekening met de financiële draagkracht van de bewoners.

Binnen het Europees project Housing 4.0 Energy zoeken we samen met onze partners uit hoe we kleinschalige woningen energieneutraal en toch betaalbaar kunnen maken.


Digitaal platform om kleinschalige en energieneutrale woningen te ontwerpen

We ontwikkelen samen een digitaal platform dat toelaat het ontwerp van een woning, de productie van duurzame bouwelementen én de eigenlijke constructie perfect op elkaar af te stemmen. Voor elke keuze die de ontwerper maakt, geeft het platform aan wat de gevolgen zijn voor de kosten, de uitstoot van broeikasgassen en het bouwproces van de kleinschalige woning.

Zes demonstratiewoningen in Huldenberg

Een voormalige camping in Huldenberg werd alvast omgevormd tot een zone voor kleinschalig wonen. Daar zorgen we voor zes demonstratiewoningen. Een sociaal verhuurkantoor zal ze verhuren. De partners van Housing 4.0 Energy maken zich sterk dat kleinere CO2-neutrale nulenergiehuizen de uitstoot van broeikasgassen met 60 procent kunnen verminderen. De digitale aanpak zorgt op haar beurt voor 25% minder kosten. Een goede zaak dus voor zowel het klimaat als de bewoners.

Onze partners

Binnen Vlaams-Brabant is Kamp C onze partner. Ook Volta werkt mee.

Er is een budget van 809.396,68 euro, waarvan:

  • 485.638 euro Europese subsidie
  • 196.752,05 euro van de Provincie Vlaams-Brabant en
  • 127.006,63 euro inbreng van onze partners 


Extra informatie

Contact

Kleinschalig wonen, Tel. 016 26 73 17, kleinschaligwonen@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Kleinschalig wonen in Vlaams-Brabant

Externe websites

Naar boven