Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen  > Vlabinvest: Betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand

Vlabinvest, wonen en zorg in Vlaams-Brabant

Vlabinvest zorgt voor betaalbare woningen

Vlabinvest biedt betaalbare kavels, huur- en koopwoningen aan in de Vlaamse rand rond Brussel zodat mensen met een klein tot middelgroot inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen. 

  • Zoek je een betaalbare woning of appartement om te huren of te kopen?
  • Of zoek je een betaalbare bouwgrond?
  • Kom je in aanmerking?

Lees meer over betaalbaar wonen in de Vlaamse rand rond Brussel

Vlabinvest investeert in zorgvoorzieningen

Daarnaast werkt Vlabinvest aan het wegwerken van de zorgachterstand in de hele provincie door het uitkeren van subsidies aan zorgactoren die investeren in infrastructuur.

Vlaams-Brabant kent een historische achterstand van het aanbod in de welzijns- en gezondheidssectoren. In opdracht van Vlaanderen keert Vlabinvest apb - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur - jaarlijks 2.500.000 euro subsidies uit voor investeringen in gronden, gebouwen en inrichting van zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren. De investeringen kaderen binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid. Kleinschalige initiatieven en grondaankopen in de Vlaamse rand kunnen op extra steun rekenen.

Lees meer over de investeringssubsidies voor zorgvoorzieningen

Naar boven