Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Leningen, premies en subsidies  > Woning renoveren

Bijkomende leningen renovatie

Wat

Renovatielening voor het uitvoeren van:

  • verbeteringswerken
  • saneringswerken
  • vergrotingswerken
  • energiebesparende maatregelen
  • werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon.

Inkomensvoorwaarde
Je gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2018-inkomsten 2017). Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste.

Procedure

De aanvragen tot het verkrijgen van een lening dienen samen met de toe te voegen documenten

OF
  • per aangetekende brief, gericht te worden aan de dienst wonen.

Publicaties

Bijkomende leningen renovatie

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijkomende lening voor de renovatie van een woning.

Alle publicaties

Naar boven