Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Leningen, premies en subsidies  > Premie superisolerende beglazing

Premies voor superisolerende beglazing

Wat


OPGELET: Dit subsidiereglement werd op 1 januari 2020 stopgezet. Diende je een aanvraag in vóór 1 januari 2020? Dan ontvang je wel nog een provinciale premie.

Premie voor het plaatsen van superisolerende beglazing in bestaande woningen. De premie is gekoppeld aan de premie van de netbeheerder en wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden. De premie geldt enkel voor particulieren met een beperkt gezamenlijk belastbaar inkomen en voor eigenaars van een verhuurde woning.

De premie bedraagt 20 euro/m².

  • Wanneer je gezamenlijk belastbaar inkomen van het aanslagjaar 2018, inkomsten 2017 lager ligt dan 20.000 euro kan je maximaal 500 euro krijgen.
  • Wanneer je gezamenlijk belastbaar inkomen van het aanslagjaar 2018, inkomsten 2017 tussen 20.000 euro en 50.490 euro ligt kan je maximaal 250 euro krijgen.
  • Per persoon ten laste mag er 3.200 euro van het gezamenlijk belastbaar inkomen afgetrokken worden om het uiteindelijke bedrag te bepalen.

Wanneer de huurprijs van de verhuurde woning lager ligt dan 500 euro kan je maximaal 500 euro krijgen.

Wanneer de huurprijs van de verhuurde woning tussen 1000 euro en 500 euro ligt kan je maximaal 250 euro krijgen.

Procedure

Aanvragen is niet meer mogelijk
  • Je dient een aanvraag in bij je netbeheerder (Fluvius - vroeger Eandis en Infrax).
  • De netbeheerder doet controle en betaalt je de premie uit.
  • De netbeheerder bezorgt de lijst met de uitbetaalde aanvragen aan de provincie.
  • Je ontvangt van de provincie een vooringevuld formulier.
  • Je stuurt binnen een termijn van 6 maanden het formulier ondertekend terug, samen met de gevraagde bewijsstukken (kopie van het huurcontract of het aanslagbiljet van de belastingen).
  • De provincie betaalt je de premie uit.

Meer informatie:

Netbeheerder Fluvius (vroeger Eandis en Infrax): 078 35 35 34

Naar boven