Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Leningen, premies en subsidies  > Premie superisolerende beglazing

Premies voor superisolerende beglazing

Wat

Premie voor het plaatsen van superisolerende beglazing in bestaande woningen. De premie is gekoppeld aan de premie van de netbeheerder en wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden. De premie geldt enkel voor particulieren met een beperkt gezamenlijk belastbaar inkomen en voor eigenaars van een verhuurde woning.

OPGELET: Dit subsidiereglement stopt. Dien je aanvraag dus vóór 31 december 2019 in bij je netbeheerder (Eandis of Infrax) om nog van de voordelen te genieten.

Bedrag

De premie bedraagt 20 euro/m².

Voor aanvragen ingediend bij je netbeheerder in 2018:

 • Wanneer je gezamenlijk belastbaar inkomen van het aanslagjaar 2017, inkomsten 2016 lager ligt dan 20.000 euro kan je maximaal 500 euro krijgen.
 • Wanneer je gezamenlijk belastbaar inkomen van het aanslagjaar 2017, inkomsten 2016 tussen 20.000 euro en 50.490 euro ligt kan je maximaal 250 euro krijgen.
 • Per persoon ten laste mag er 3.200 euro van het gezamenlijk belastbaar inkomen afgetrokken worden om het uiteindelijke bedrag te bepalen.

Voor aanvragen ingediend bij je netbeheerder in 2019:

 • Wanneer je gezamenlijk belastbaar inkomen van het aanslagjaar 2018, inkomsten 2017 lager ligt dan 20.000 euro kan je maximaal 500 euro krijgen.
 • Wanneer je gezamenlijk belastbaar inkomen van het aanslagjaar 2018, inkomsten 2017 tussen 20.000 euro en 50.490 euro ligt kan je maximaal 250 euro krijgen.
 • Per persoon ten laste mag er 3.200 euro van het gezamenlijk belastbaar inkomen afgetrokken worden om het uiteindelijke bedrag te bepalen.

Wanneer de huurprijs van de verhuurde woning lager ligt dan 500 euro kan je maximaal 500 euro krijgen.

Wanneer de huurprijs van de verhuurde woning tussen 1000 euro en 500 euro ligt kan je maximaal 250 euro krijgen.

Procedure

 • Je dient een aanvraag in bij je netbeheerder (EANDIS of INFRAX).
 • De netbeheerder doet controle en betaalt je de premie uit.
 • De netbeheerder bezorgt de lijst met de uitbetaalde aanvragen aan de provincie.
 • Je ontvangt van de provincie een vooringevuld formulier.
 • Je stuurt binnen een termijn van 6 maanden het formulier ondertekend terug, samen met de gevraagde bewijsstukken (kopie van het huurcontract of het aanslagbiljet van de belastingen).
 • De provincie betaalt je de premie uit.

Waar kan je terecht voor het aanvraagformulier?

Bij je netbeheerder:

 • EANDIS, 078-35 35 34
 • INFRAX, 078-35 30 20
Naar boven