Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Leningen, premies en subsidies  > Dak- en vloerisolatie

Dak- en zoldervloerisolatie bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen

Wat

Subsidie voor het plaatsen van dak- en zoldervloerisolatie bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Voorwaarden

 • woning gelegen in Vlaams-Brabant
 • woning werd voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet

Bedragen

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal m² geïsoleerde oppervlakte en de warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte isolatie.

Geplaatst door een aannemer Geplaatst door een doe-het-zelver
Isolatie van minstens 3,5 Rd 6 euro/m²
max. 720 euro
3 euro/m²
max. 360 euro
Isolatie van minstens 4 Rd 7 euro/m²
max. 840 euro
3,5 euro/m²
max. 420 euro
Isolatie van minstens 4,5 Rd 8 euro/m²
max. 960 euro
4 euro/m²
max. 480 euro

De provinciale subsidie bedraagt maximaal het betaalde factuurbedrag (inclusief btw), verminderd met eventueel andere toegekende premies of financiële voordelen.

Wie

De subsidie kan aangevraagd worden door:

 1. OCMW's die instaan voor de prefinanciering van dakisolatie bij de onderstaande doelgroepen

 2. Eigenaars of huurders die behoren tot één van de volgende doelgroepen:

  • personen die genieten van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en gas (=beschermde afnemers)
  • personen voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of gas werd ingediend bij de lokale adviescommissie (LAC)
  • personen die een budgetmeter voor elektriciteit of gas hebben
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • personen die in schuldbemiddeling (bv. via OCMW of CAW) of collectieve schuldenregeling zitten
  • personen die OCMW-hulp krijgen voor onbetaalde facturen voor gas en elektriciteit
  • personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor
 3. Verhuurders die hun woning verhuren aan één van de bovenstaande doelgroepen en begeleiding en ondersteuning krijgen in het kader van de sociale dakisolatieprojecten van de Vlaamse overheid.

Procedure

De provincie kent de subsidie toe voor facturen vanaf 1 januari 2013.

Het aanvraagdossier bevat:

 • het aanvraagformulier (te downloaden of op te vragen bij de provincie)
 • een kopie van alle aankoop- en plaatsingsfacturen met de gevraagde gegevens
 • een attest waarmee aangetoond wordt dat de bewoner behoort tot één van de beoogde doelgroepen
De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar van de factuurdatum ingediend zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie.
Naar boven