Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Leningen, premies en subsidies  > Aangepast bouwen of verbouwen

Aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Wat

Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid:

  • ofwel 65 jaar of ouder is
  • ofwel erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Inkomensvoorwaarde
Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 39.880 euro voor een alleenstaande en 56.510 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2016-inkomsten 2015). Deze bedragen worden verhoogd met 3.410 euro per persoon ten laste.

Procedure

Publicaties

Levenslang wonen

De handleiding voor comfortabel wonen geeft praktische tips om levenslang veilig en comfortabel te wonen

Alle publicaties

Naar boven