Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Duurzaam wonen en bouwen  > Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen  > Infoloket

Infoloket

Voor gespecialiseerde vragen over duurzaam wonen en bouwen

Ben je op zoek naar technische en gespecialiseerde informatie over duurzaam wonen en bouwen? 

Heb je een vraag over:

 • Isolatie
 • Ventilatie
 • Verwarming
 • Energie- en waterbesparing
 • Hernieuwbare energie 
 • Hemelwateropvang en -gebruik
 • Materiaalgebruik
 • Circulair bouwen
 • ...

Stel je vraag gratis aan het Infoloket van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen: een digitaal en telefonisch loket voor korte, technische vragen.

Voor wie?

 • Inwoners
 • Gemeenten
 • Verenigingen en bouwprofessionelen in Vlaams-Brabant

Hoe contacteren?

 • Mail je vraag naar steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be. Vermeld altijd je naam en adres.
 • Of bel naar 016 23 26 49. Dit kan elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12.30 uur.
 • Enkel voor korte technische vragen. Meer weten over premies en leningen? Ga dan langs bij het wooninfopunt in jouw buurt.
Naar boven