Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Duurzaam wonen en bouwen  > Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen  > Aanbod voor scholen en verenigingen

Aanbod voor scholen en verenigingen

Duurzame nieuwbouw- en renovatieprojecten

Verenigingen en scholen kunnen bij het Steunpunt Duurzaam Bouwen terecht voor o.a.:

  • vaststellen van het ambitieniveau, opmaak van het eisenprogramma, projectdefinitie
  • screenen van ontwerpschetsen, concepten, uitvoeringsplannen, lastenboeken en uitvoeringsdetails (in overleg met de auteur en de bouwheer)Ā 
  • begeleiding bij het plannen en uitvoeren van projecten (vergaderingen, werfbezoeken)
  • beoordelen van haalbaarheidsstudies
  • advies over bouwtechnische en energetische concepten, voorgestelde technieken en installaties, energiezuinig regelen van installaties
  • interpretatie van meetgegevensĀ 

Vraag advies via het aanvraagformulier.

Extra informatie

Vraag advies aan

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven