Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Duurzaam wonen en bouwen  > Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen  > Aanbod voor gemeentebesturen  > Projectadvies

Projectadvies

Advies voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

Wat?

Je kan bij het Steunpunt Duurzaam wonen en bouwen terecht voor:

  • vaststellen van de noden en de opmaak van het eisenprogramma voor jouw gemeente
  • screenen van ontwerpschetsen, concepten, uitvoeringsplannen, lastenboeken en uitvoeringsdetails (in overleg met de auteur en de bouwheer)
  • begeleiding bij het plannen en uitvoeren van projecten (vergaderingen, werfbezoeken)
  • beoordelen van haalbaarheidsstudies
  • advies over bouwtechnische en energetische concepten, voorgestelde technieken en installaties, energiezuinig regelen van installaties
  • interpretatie van meetgegevens

Voor wie?

  • Gemeentebesturen uit Vlaams-Brabant

Hoe?

Extra informatie

Contact

Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 72 78, steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be

Aanvraag voor projectadvies op maat

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven