Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Duurzaam wonen en bouwen  > Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen  > Aanbod voor gemeentebesturen

Voor gemeentebesturen

Projectadvies

Uitgebreid projectadvies voor gemeenten over het verduurzamen van hun gebouwenpark of projecten op gebouw- of wijkniveau.

Sensibiliseer je inwoners

Doe als gemeente beroep op onze professionele adviseurs. Zij geven duurzaam bouw- en verbouwadvies aan jouw inwoners.

Naar boven