Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Duurzaam bouwen en wonen  > Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen  > Voor gemeentebesturen

Voor gemeentebesturen

Projectadvies

Uitgebreid projectadvies voor gemeenten over het verduurzamen van hun gebouwenpark of projecten op gebouw- of wijkniveau.

Sensibiliseer je inwoners

Gemeenten kunnen een beroep doen op professionele adviseurs om de bouwprojecten van hun inwoners door te lichten op het vlak van duurzaamheid.

Nieuws

Bestel folders, brochures en affiches duurzaam bouwadvies

Promoot je activiteiten rond duurzaam wonen en bouwen. Bestel onze folders, brochures en affiches. Bestelformulier voor gemeentebesturen.

Alle nieuwsberichten

Naar boven