Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Subsidie opwaarderen woonomgeving

Subsidie opwaarderen woonomgeving

Wat

Subsidie van maximaal 20.000 euro voor projecten die de woonomgeving opwaarderen en zo de leefbaarheid in het toepassingsgebied verbeteren. Het toepassingsgebied bestaat uit

  • alle sociale buurten in Vlaams-Brabant en buurten die hierbij aanleunen
  • alle buurten in zones voor kleinschalig wonen zoals afgebakend in het PRUP weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen

De projecten moeten materiële realisaties zijn en met de nauwe betrokkenheid van de bewoners en gebruikers van de lokale gemeenschap tot stand komen. Verdere criteria en voorwaarden vind je terug in het reglement.
In het verleden werden subsidies toegekend aan projecten rond de inrichting van een buurthuis, het inrichten van een (speel)plein, de opstart van volkstuinen, ...

Wie

Volgende initiatiefnemers komen in aanmerking voor de subsidie:

  • een gemeente 
  • een OCMW 
  • een door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)
  • Vlabinvest apb
  • een initiatiefnemer van een project in een zone voor kleinschalig wonen die een overeenkomst afsluit met één van bovenstaande begunstigde of met een sociaal verhuurkantoor.

Procedure

De aanvraag samen met het volledige dossier bij het provinciebestuur indienen uiterlijk op 1 februari (eerste selectie) en uiterlijk 1 augustus (tweede selectie) van elk kalenderjaar. Dit kan op verschillende manieren:

  • Online invullen
  • Per mail versturen naar het e-mailadres vermeld op het aanvraagformulier.

Bij een aanvraag online volstaat aanvraagformulier deel 2 met alle nodige bijlagen. Bij de andere indienprocedure, zowel aanvraagformulier deel 1 als deel 2 met alle nodige bijlagen bezorgen.

Naar boven