Home > Publicaties > Wonen en milieu > Wonen en ruimtelijke ordening > Hemelwater: stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: stedenbouwkundige verordeningen

Een actuele handleiding rond hemelwater

Hemelwater

Deze brochure geeft een actueel overzicht van de stedenbouwkundige verordeningen rond hemelwater.

Inhoud:

  • Termen en begrippen
  • Doelstelling
  • Daken
  • Verhardingen
  • Specifieke gevallen
  • Aanvraagdossier
  • Veelgestelde vragen
  • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
  • Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen
  • Bijkomende informatie

Hemelwater: stedenbouwkundige verordeningen 2018 [PDF, 52 blz, 1,85 MB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Dienst Waterlopen, Tel. 016 26 75 02, waterlopen@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Stedenbouwkundige verordeningen

Naar boven