Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Renteloze lening OCMW-woningen

Renteloze leningen aan OCMW's voor energiebesparende maatregelen aan woningen

Wat

Renteloze lening voor de kosten voor de realisatie van energiebesparende maatregelen aan woningen die eigendom zijn van particulieren en bewoond worden door OCMW-cliënten.

  • Maximaal 25.000 euro per woning.
  • Nooit hoger dan 100% van de totale kostprijs van de uit te voeren werken.
  • Het bedrag wordt geraamd aan de hand van het ingediende bestek en/of offertes.

Wie

OCMW's uit Vlaams-Brabant.

Procedure

De aanvraag voor het verkrijgen van een renteloze lening:

  • Moet gebeuren vóór de aanvang van de werken waarvoor de provinciale lening wordt aangevraagd.
  • Kan van 1 januari tot en met 31 oktober.
  • Kan enkel digitaal worden ingediend (de datum van ontvangst is de datum van registratie in het provinciaal systeem).

Digitaal indienen

Naar boven