Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Provinciale rondzendbrieven

Provinciale rondzendbrieven

Wat zijn provinciale rondzendbrieven?

De provinciale rondzendbrieven werden opgesteld om de gemeentebesturen te ondersteunen. In onderstaande omzendbrieven vind je een aantal belangrijke afspraken en verduidelijkingen terug op het gebied van ruimtelijk ordening.

Overzicht van de provinciale rondzendbrieven

  • Rondzendbrief VLBR-RO/2011-02: praktische afspraken met betrekking tot de goedkeuring van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen
  • Rondzendbrief VLBR-RO/2011-03: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - onderdeel: vergunningen - attestering
  • Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01: praktische afspraken met betrekking tot de goedkeuring van de RUPs
  • Rondzendbrief VLBR-RP/2017-01: Nieuwe¬†regeling als gevolg van de integratie van de milieueffectrapportage in het proces voor RUPs
  • Rondzendbrief VLBR-VGN/2017-01: Start van de omgevingsvergunning

 

Naar boven