Home > Nieuws > Wonen en milieu > Voorzitter gezocht voor PROCORO

Voorzitter gezocht voor Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) (21 mei 2019)

Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO)

 • komt elke laatste maandag van de maand samen.
 • heeft een aantal taken die vastgelegd zijn in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 • geeft advies, opmerkingen of voorstellen over alle aangelegenheden met betrekking tot de provinciale ruimtelijke ordening.
 • werkt op eigen initiatief of op verzoek van de provincieraad of de deputatie.
 • wordt elke legislatuur opnieuw samengesteld.


De nieuwe voorzitter

 • zetelt in volle onafhankelijkheid.
 • wordt geselecteerd op grond van zijn/haar bijzondere wetenschappelijke of technische bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening.
 • bestuurt voor een periode van zes jaar (mandaat is telkens hernieuwbaar voor een periode van zes jaar).
 • bereidt elk dossier voor.
 • ontvangt een vergoeding van 125 euro per aanwezigheid op een zitting.


Kandidaten

 • kunnen hun kandidatuur indienen tot 28-06-2019 via mail naar ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be.
 • sturen een motivatiebrief en uitgebreid cv, dat de bijzondere wetenschappelijke of technische bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening aantoont, mee.
 • nemen voor meer informatie contact op met Katrien Putzeys, tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be.


Naar boven