Home > Publicaties > Wonen en milieu > Water > Wonen langs een waterloop

Brochure 'Wonen langs een waterloop'

Wonen of werken langs een beek

Wonen langs een waterloop

Mensen wonen graag aan het water. Een beek of een riviertje achter de woning maakt een tuin uniek. We staan er zelden bij stil dat die waterlopen ook onderhouden moeten worden. Dat dagelijks beheer is een gezamenlijke taak van verschillende besturen. De provincie Vlaams-Brabant draagt zorg voor zo'n 1425 kilometer beken. Alle mensen die langs die beken wonen of werken, zijn onze buren. Met die buren wil de provincie goede afspraken maken door te informeren over:

  • Beheer
  • Onderhoud
  • Toegankelijkheid
  • Rattenbestrijding
  • Overstromingen
  • Vergunningen

Wonen langs een waterloop - brochure [PDF, 40 blz, 2,73 MB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Dienst Waterlopen, Tel. 016-26 75 02, waterlopen@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Wonen langs een waterloop

Naar boven